هتل Urban Bomonti استانبول

دو شب اقامت
(با تخفیف ویژه عرضه در بستر تیپورت )
نفری $ 34

عمارت مالمیر یزد

دو شب اقامت
(با تخفیف ویژه عرضه در بستر تیپورت )
15% تخفیف

هتل صفوی اصفهان

دو شب اقامت
(با تخفیف ویژه عرضه در بستر تیپورت )
8% تخفیف

هتل سنتی فیروزه یزد

دو شب اقامت
(با تخفیف ویژه عرضه در بستر تیپورت )
17% تخفیف

هتل ساسان شیراز

دو شب اقامت
(با تخفیف ویژه عرضه در بستر تیپورت )
20% تخفیف

هتل سپاهان اصفهان

دو شب اقامت
(با تخفیف ویژه عرضه در بستر تیپورت )
20% تخفیف

هتل بوتیک گل آرا اصفهان

دو شب اقامت
(با تخفیف ویژه عرضه در بستر تیپورت )
15% تخفیف

هتل نگین جی اصفهان

دو شب اقامت
(با تخفیف ویژه عرضه در بستر تیپورت )
30% تخفیف

هتل رضویه مشهد

دو شب اقامت
(با تخفیف ویژه عرضه در بستر تیپورت )
7% تخفیف