معرفی تیم

تیم مدیریت تیپورت

مهندس شاهین حکمیون

نایب رئیس هیئت مدیره تیپورت

مهندس حمید رضا انصاری

مدیر عامل تیپورت

دکتر آرش رفتاری

مدیر اجرایی تیپورت

مهندس نرجس الهی

مدیر فروش و بازاریابی تیپورت
معرفی تیم

بازاریابی و فروش

عاطفه یعقوبی

کارشناس فروش

زهرا ایروانی

کارشناس فروش

مسعود شایان نژاد

کارشناس فروش

زهرا جعفری

کارشناس بازاریابی
معرفی تیم

تیم پشتیبانی

محمد شاهرخی

کارشناس پشتیبانی

گلناز پستچی زاده

کارشناس پشتیبانی
معرفی تیم

دیجیتال مارکتینگ

مسعود ترابی

طراح و گرافیست

حسابداری

ویدئو مصاحبه و گفتگو اعضای تیم تیپورت