استارت آپ ویکند اصفهان ۱۴۰۰

رویداد استارتاپ ویکند اصفهان 140۰، برای اولین بار پس از کرونا ؛ با هدف ایجاد چرخه استارتاپی و رونق و توسعه کارآفرینی در اصفهان با حمایت تیپورت برگزار شد.در این رویداد اصول تیم سازی و فعالیت در قالب یک تیم استارتاپی از پایه آموزش داده شد.و دو مهارتی که برای صاحبان کسب و کار و اساتید دانشگاهی حائز اهمیت فراوان قرار است. در این رویداد تیپورت با سرمایه گذاری دمیس به عنوان اسپانسر ویژه حضور یافت.

موضوعات محوری استارت آپ ویکند 1400

  • تجارت آنلاین
  • فروش اینترنتی کالا و خدمات
  • خدمات آنلاین ساختمان
  • خدمات آنلاین گردشگری
  • خدمات آنلاین پزشکی
سخنرانی جناب مهندس سقایی در استارت ویکند 1400
اشخاصی که در استارت ویکند 1400 حضور یافتند

هدف از برگزاری استارتاپ ویکند 1400

هدف برگزاری این رویداد آموزش تیم سازی، بوم کسب وکار هر ایده و شناسایی ایده های برتر در زمینه تجارت آنلاین، و نهایتا داوری حمایت از ایده های برتر توسط اسپانسرها بود . قطعا این رویداد با حضور سرمایه گذاران و مراکز رشد توانست سکوی پرشی برای تیم های تشکیل شده در این رویداد شود.

منصور سقایی (مدیر عامل شرکت دمیس )به عنوان اسپانسر اصلی این رویداد ازتجربیات خود و موفقیت هایش در زمینه کاری خود گفت و  اشتیاق خود را برای حمایت از کسب وکار ها اعلام کرد.

استارت آپ

تاریخ برگزاری استارتاپ ویکند 1400

استارتاپ ویکند اصفهان 1400 با هدف «توسعه کارآفرینی و حمایت از استارتاپ ها» در تاریخ 19 الی 21 آبان در فرهنگسرای پگاه در اصفهان برگزار شد..

ویترین فیلم